Republic of the Philippines
Municipality of Nabas
Province of Aklan

December 5, 2021

PAILAW SA BANWANG NAGAPANGIBABAW: "FIRST NABAS MUSIC AND LIGHTS FESTIVAL WITH FIREWORKS DISPLAY".

Madaug nga Pagtamyaw it Malipayon nga tyempo it Paskwa!

Amon ginapabugal para sa inyo ang aton "PAILAW SA BANWANG NAGAPANGIBABAW: FIRST NABAS MUSIC AND LIGHTS FESTIVAL WITH FIREWORKS DISPLAY".

Kiritaay kita sa Nabas Municipal Hall, December 6, 2021 (6:00PM). Kabay nga ang mga iwag nga magasiga magpabatyag sa aton tanan it paglaum ag kasadya. Ginapadumdom sa tanan nga magsuksok it face mask ag obserbahan ang minimum health standards pareho it social distancing.

Merry Christmas, Pangibabaw Nabas.Madaug‼️

Official facebook page by Councilor Ciciron Myton Palanog https://www.facebook.com/nabasmadaug