Republic of the Philippines
Municipality of Nabas
Province of Aklan

Panunumpa ng Kawani ng GobyernoAko’y kawani ng gobyerno.
Tungkulin ko ang maglingkod nang tapat at mahusay
Dahil, dito
Ako’y papasok nang maaga at magtatrabaho nang
Lampas sa takdang oras kung kinakailangan;
Magsisilbi ako nang magalang at mabilis
Sa lahat ng nangangailangan;
Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan
At iba pang pag-aari ng pamahalaan;
Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko
Sa mga lumalapit sa aming tanggapan;
Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala;
Hindi ko gagamitin ang aking panunugkulan
Sa sarili kong kapakanan;
Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol;
Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang
Ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas
Sapagkat ako’y isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang
Maglingkod nang tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito;
Ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa
Isang maunlad, masagana, at mapayapang pilipinas.
Sa harap ninyong lahat, ako’y taos pusong nanunumpa.